Diensten

Dienstverlening en functievervulling Ten Hagen Consulting
Welke diensten kan Ten Hagen Consulting u aanbieden?
Wat kunt u als opdrachtgever van Ten Hagen Consulting verwachten?
In welke organisatiebehoefte voorziet Ten Hagen Consulting?

Dienstverlening en functievervulling Ten Hagen Consulting

 1. Advisering
  • Adviseur
 2. Implementatie en verandering
  • Manager/begeleider verandertrajecten, implementatiemanager
  • Projectmanager, transitiemanager
 3. Auditing en volwassenheidsmeting
  • Auditor
 4. Begeleiding en training
  • Trainer, facilitator en coach
 5. Invulling reguliere functiesIn bepaalde situaties kan tijdelijke inzet nodig zijn voor optimale invulling, bijvoorbeeld voor de volgende functies:
  • Servicemanager, transitiemanager, procesmanager/architect, informatiemanager, kwaliteitsmanager en strategisch beleidsmedewerker.
Ten Hagen Consulting heeft ervaring met alle genoemde diensten en functies: zie Profiel en CV voor de specifieke opdrachten en klanten waar diensten zijn verricht en functies zijn ingevuld.

 

Ad 1. Advisering
 • Organisatie- en procesverbetering. Gericht advies geven op verbeteringen van de bedrijfsprocessen en -resultaten voor de klant, gerelateerd aan de informatievoorziening, passend in het informatiebeleid van de klant. Bijvoorbeeld:
  • Professionaliseren IT-organisatie en processen.
  • Professionaliseren van de regie-organisatie die IT aanstuurt.
  • Adequate transitie en inbeheername van informatiesystemen en IT-infrastructuur (in/outsourcing).
  • Customer excellence, verbeteren klantgerichtheid.
 • Het onderbouwen van de noodzaak van veranderingstrajecten.
 • Het advies kan een plan van aanpak bevatten, dat na goedkeuring uitmondt in daadwerkelijke implementatie van het geadviseerde met een verandertraject.
 • naar behoefte opdrachtgever

 

Ad 2. Implementatie en verandering
 • Realisatie van het voorgestelde advies.
  • Een leidende rol vervullen bij realisatie van de oplossing als implementatiemanager/adviseur, projectmanager, trajectbegeleider of verandermanager bij het ontwerpen en transformeren van IT-organisaties en processen.
 • Uitvoeren van IT-verbeterprojecten.
 • Uitvoeren van de transitie bij het in- of uitbesteden (Outsourcing).
 • naar behoefte opdrachtgever

 

Ad 3. Auditing en volwassenheidsmeting

Een volwassenheidsmeting geeft inzicht in de professionaliteit van de Regie- of IT-organisatie. Sterke punten en knelpunten van de organisatie en processen komen helder naar voren. De rapportage biedt concrete aanbevelingen om verbeteringen te realiseren. Onderwerp van meting kan bijv. zijn: Regie-/IT-organisatie (ISO20000), technisch beheer (ITIL), applicatiebeheer (ASL), functioneel beheer (BISL). Onder de dienstverlening valt zowel het voorbereiden van de organisatie op een externe of interne audit of self-assessment, als het daadwerkelijk verrichten van een onafhankelijke audit of volwassenheidsmeting.

 

Ad 4. Begeleiding en training

In verandertrajecten is begeleiding noodzakelijk, zoals:

 • het geven van visieworkshops voor het management, waar gezamenlijk richting aan verandering wordt gegeven.
 • de medewerkers als facilitator in een workshop knelpunten laten benoemen als startpunt van de verandering.
 • het geven van trainingen en laten doen van opdrachten voor de nieuwe werkwijze, bijv: ITIL of BISL-trainingen.
 • het coachen van bijvoorbeeld nieuw ingestelde procescoördinatoren, voor het zich eigen maken van veranderde taken.

 

Ad 5. Invulling reguliere functies

Tijdelijke invulling van een reguliere functie, bijvoorbeeld omdat:

 • de functie op het moment niet, of pas later, ingevuld kan worden door vast personeel.
 • specifieke actuele kennis en ervaring in IT Service Management of een ander vakgebied nodig is.
 • een nieuw ingestelde functie eerst ‘opgestart’ en ingericht dient te worden met het juiste takenpakket.

Voorbeelden van functies die ingevuld kunnen worden: servicemanager, transitiemanager, procesmanager/architect, informatiemanager, kwaliteitsmanager en strategisch beleidsmedewerker.

 

Welke diensten kan Ten Hagen Consulting u aanbieden?

Onder de diensten van Ten Hagen Consulting vallen …

 • een audit en analyse van het probleem,
 • advies geven hoe dit probleem te lossen,
 • het plannen van de realisatie van de geadviseerde oplossing, door een projectmatige aanpak,
 • de implementatie van het advies met een verandertraject,
 • waarbij de medewerkers getraind en gecoacht worden,
 • en het resultaat geëvalueerd.

Dit betekent het ontwerpen en implementeren van de juiste oplossing binnen de tijdslimiet en binnen het budget, conform de door de opdrachtgever gestelde kwaliteitsnormen.

 

Wat kunt u als opdrachtgever van Ten Hagen Consulting verwachten?

Ten Hagen Consulting …

 • wil inzicht krijgen in de organisatiebehoefte en stemt daartoe eerst met de opdrachtgever af.
 • probeert de vraag achter de vraag te doorgronden voor een kwalitatief goed advies.
 • overlegt om behoeften vast te stellen en de opdrachtgever op de hoogte te houden van vorderingen en om issues te bespreken.
 • neemt verantwoordelijkheid voor gedetailleerde implementatieplannen en geeft deskundig advies bij het uitvoeren van de implementatie.
 • zorgt er voor dat veranderingen tijdig en op een efficiënte manier geïmplementeerd worden binnen de afgesproken tijdsperiode en referentievoorwaarden.
 • evalueert de effectiviteit van de oplossingen of de vervulling van de functie, in termen van klant- en gebruikerstevredenheid.

 

In welke organisatiebehoefte voorziet Ten Hagen Consulting?

 • Uw organisatie heeft te maken met uitdagingen in de informatievoorziening en aanpassing van de organisatie en processen daarop.
 • U zoekt een ervaren consultant met specifieke en state of the art kennis in IT Service Management of een ander vakgebied, die tijdelijk inzetbaar is in uw organisatie.
 • Inzet is nodig voor het ‘opstarten’, inrichten en vervullen van een nieuwe functie, alvorens de functie intern succesvol permanent ingevuld kan worden.
 • Tijdelijke invulling van een benodigde rol, of invulling van een tijdelijke functie kan effectiever zijn dan het permanent in stand houden van een functie of rol.
 • Een ervaren consultant of manager “van buiten” kan nodig zijn om objectief te adviseren en verandertrajecten met resultaat te kunnen leiden.
 • Ten Hagen Consulting biedt opdrachtgevers flexibiliteit, betrouwbaarheid en actuele vakkennis. U als opdrachtgever bepaalt de behoefte, inhuur en termijn.