Werkwijze

Uitgangspunten Ten Hagen Consulting
Aanpak advies- en  implementatie-traject

 

Uitgangspunten Ten Hagen Consulting

Ten Hagen Consulting hanteert de volgende uitgangspunten als basis voor een succesvol resultaat bij u als klant. Deze uitgangspunten zijn zichtbaar bij de invulling van klantopdrachten.

 • Er is een vertrouwensrelatie met de opdrachtgever
 • De kernvraag in de klantbehoefte staat centraal (vraag achter de vraag)
 • Verantwoordelijkheden dienen helder en belegd te zijn (governance)
 • De praktijksituatie is leidend voor advies, theorie is ondersteunend
 • Een ‘gedragen’ visie is het startpunt voor verandering
 • Transformatie vereist een resultaatgerichte en integrale aanpak
 • Niet techniek of processen, maar mensen zijn de motor van verandering
 • Betrek klantmedewerkers vanaf de start, geef ze verantwoordelijkheid
 • Houdt de ontwerpfase kort, start snel met AGILE iteratieve verbeteringen
 • Voorkom verzanding in procesontwerp, gebruik best practices als basis
 • Definieer LEAN quick wins om resultaten snel zichtbaar te maken
 • Focus op business uitkomsten (effectiviteit) i.p.v. op procesoutput (efficiency)

 

Aanpak advies- en  implementatie-traject

Ten Hagen Consulting voert organisatie-advies opdrachten uit op een doordachte, mens- en resultaatgerichte manier. En is hierbij een betrouwbare partner voor u als opdrachtgever. Hieronder een voorgestelde fasering met onderdelen en doelen van het traject. Maatwerk is belangrijk, want de situatie van uw organisatie is bepalend.

 • Adviestraject.
 • Implementatietraject. Indien gewenst kan implementatie plaatsvinden door de klantorganisatie zelf, eventueel begeleid door de externe consultant. Of door de externe consultant in de rol van verandermanager of projectmanager.

 

Adviestraject

 

Onderdelen:

 • Oriëntatie
 • Gesprek met opdrachtgever
 • Vraagstelling helder krijgen

Doel: De juiste personen aan tafel

Onderdelen:

 • Voorgestelde aanpak
 • Offerte
 • Opdrachtgunning

Doel: Overeenkomen van passende opdracht

Onderdelen:

 • Voorbereiding
 • Vooronderzoek
 • Plan maken voor uitvoering

Doel: Goed voorbereid beginnen

Onderdelen:

 • Onderzoek
 • Analyse
 • Oplossingsrichting

Doel: Achterliggend probleem achterhalen

Onderdelen:

 • Uitkomsten
 • Aanbevelingen

Doel: De hoofdboodschap duidelijk maken

Onderdelen:

 • Presentatie aan opdrachtgever en/of management team
 • Terugkoppeling uitkomsten
 • Vervolg

Doel: Klant accepteert het advies

Doel: Besluit tot uitvoering advies

 

Implementatietraject

 

Onderdelen:

 • Uitvoeren aanbevelingen
 • Begeleiding

Doel: Succesvolle implementatie van het advies

Onderdelen:

 • Verankering
 • Verandering

Doel: De verandering institutionaliseren

Evaluatieverslag met lessons learned